چیدمان اولیه در پلان دو بعدی حداقل ۲ نمونه طرح

چیدمان اولیه در پلان دو بعدی در معماری به طراحی اولیه و روشی که برای تعیین الگوها و تقسیم‌بندی فضاها استفاده می‌شود، گفته می‌شود. در این مرحله، معمار فضای ساختمان را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کند و شکل و اندازه اتاق‌ها، راهروها و فضاهای عمومی را مشخص می‌کند. همچنین، معمار الگوها و رویه‌های مکانی مختلفی را در نظر می‌گیرد. این الگوها می‌توانند شامل ترازبندی، ترتیب و تکرار در مکان‌ها و اجزا باشند. در نهایت، معمار به نورپردازی و دسترسی به نور طبیعی، ارتباطات و جریان‌های حرکت داخلی و اصول ایمنی نیز توجه می‌کند.